REZERWACJA

Grafor - kurs rysunku na ASP i inne uczelnie

Historia sztuki

wykłady

Sobota 15:00 - 17:00

KURS W PRZYGOTOWANIU – PROSIMY O MAILOWE ZGŁASZANIE CHĘCI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH!

_____________________

Wykłady z Historii Sztuki to seria spotkań prowadzonych przez naszego byłego ucznia, studenta HISTORII SZTUKI UJ i ASP oraz laureata olimpiady z historii sztuki. Program wykładów powstał jako odpowiedź na często pojawiający się brak czasu naszych kursantów na naukę teorii podczas przygotować do egzaminów praktycznych na studia.

W programie kursu:

  • Kompleksowe przygotowanie z wiedzy w zakresie historii sztuki od prehistorii do czasów współczesnych
  • Rozwijanie umiejętności interpretacji, analizy formalnej i treściowej dzieła poprzez poznanie kontekstów historycznych, kulturowych i artystycznych wraz z podstawami teorii sztuki.
  • Nauka formułowania wypowiedzi ustnej lub pisemnej (zgodnej z kryteriami matury / egzaminów wstępnych).
  • Obszerne bazy materiałów oraz prace domowe.

Spotykania w każdą sobotę o 15:00 – godzinę po zakończeniu Sobotniej Akademii Aktu.
Każdy wykład trwa dwie godziny i ma formę wykładów z wykorzystaniem materiałów pomocniczych, albumy, projektor.
Kurs z historii sztuki jest „kursem całorocznym” i trawa siedem miesięcy ( łącznie 28 zajęć od października do końca kwietnia ). Wykłady odbywają się chronologicznie, przez co nie ma możliwości odrobienia ewentualnej nieobecności. Uczestników zachęcamy do notowania i czynnego uczestnictwa w zajęciach.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018
termin zakończenia kursu: kwiecień 2019

CENA CAŁEGO KURSU: 720 zł ( płatne w ratach co miesięcznych, po 120 zł)

60zł – pojedynczy wykład
120 zł – karnet na 1 miesiąc (4 spotkania)

Pozostałe kursy:

WARSZTATY GRUPOWE / STACJONARNE

kurs dla kandydatów na uczelnie artystyczne

czwartek, 17:00 - 20:30